asia@pasya.pl | +48 796 092 103

asia@pasya.pl | +48 796 092 103

Yoga

Moją intencją jest powrót do korzeni Jogi: zasad moralnych i etycznych, do technik oddechowych, medytacji, uważności, do wibracji dźwięku mantr oraz głębokiej relaksacji.

Na najbardziej praktycznym poziomie joga jest procesem coraz większej świadomości tego, kim jesteśmy. Techniki jogi ułatwiają znalezienie równowagi i osiągnięcie zdrowia oraz rozwijają nasz uśpiony potencjał.

Joga pozwala nam być bardziej świadomymi siebie i czuć się całością. Ta ścieżka jest procesem samopoznania, samorealizacji, prowadzi nas świadomie do nawiązania kontaktu ze sobą i z życiem. Nie ma dogmatu, ani systemu wierzeń z nią związanych. Nigdy nie była sportem, ani fitnesem.

UWAGA! PRZED ZAkUPEM PRZECZYTAJ REGULAMIN ZAJĘĆ. ZAKUP OZNACZA JEGO AKCEPTACJĘ.

KOSZT - Zajęcia Stacjonarne

Pojedyncze Zajęcia

50
 • Yin lub Yoga Integralna (Hatha z elementami Kundalini)
 • Praktyka 90 minut, Płatność przed zajęciami

Karnet 4 spotkań

150
 • Yin lub Hatha Yoga lub Kreatywna Yoga dla dzieci
 • Ważny 1 miesiąc od daty rozpoczęcia

Karnet 8 spotkań

250
 • Yin i Hatha, 2 praktyki w tygodniu
 • Ważny 1 miesiąc od daty rozpoczęcia

KOSZT - Zajęcia Online oraz Kąpiel w Dźwiękach

Zajęcia online odbywają się w zamkniętej grupie na Facebooku. Można dołączyć w każdym momencie Obowiązuje miesięczny Abonament: FB: YOGA PASYA >>

UWAGA! OD WRZEŚNIA 2023 ZMIANA FORMUŁY  – ZAJĘCIA ONLINE BĘDĄ ODBYWAĆ SIĘ LIVE NA PLATFORMIE ZOOM, A NASTĘPNIE BĘDĄ DOSTĘPNE W AKADEMII PASYA (PLATFORMA)

Abonament - Online
4 Praktyki w miesiącu

150
 • Zajęcia online w zamkniętej grupie facebookowej YOGA PASYA
 • Praktyka 75min - Yin Yoga
 • 4 spotkania w miesiącu, płatność do dnia 10go każdego miesiąca

Abonament - Online
Wszystkie Praktyki

200
 • Zajęcia online w zamkniętej grupie facebookowej YOGA PASYA
 • Yoga Yin, Hatha, Praktyka Oddechowa
 • Możliwość korzystania z kilkuset nagranych praktyk online oraz praktyk na żywo. Płatność do dnia 10go każdego miesiąca

Kąpiel w Dźwiękach
Yoga Nidra

80
 • Warsztat Stacjonarny 90min
 • Kąpiel w Dźwiękach, Yoga Nidra, Podróż Medytacyjna po Czakrach
 • Warsztat Grupowy

Grafik zajęć:

PONIEDZIAŁEK

Brak zajęć

WTOREK

YIN YOGA Online
Godz. 19:00
75 min
Online

ŚRODA

YIN YOGA
Godz. 19:30
90 min
KLUB KOS
Orunia Górna

CZWARTEK

KREATYWNA YOGA
DLA DZIECI
Godz 18:20
55min
Klub KOS
_______________
YOGA INTEGRALNA
Godz. 19:30 90 min
Klub KOS
Orunia Górna

PIĄTEK

Warsztaty:
YOGA NIDRA
/
Kąpiel w Dźwiękach
lub
Naada Yoga Dźwięku/
Wieczór z Mantrą

Co drugi miesiąc
Godz 20:00
Klub KOS

SOBOTA

Brak zajęć

NIEDZIELA

PRAKTYKA ODDECHOWA
Dostępne tylko nagrania na grupie online YOGA PASYA

regulamin zajęć:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i do jego bezwzględnego przestrzegania !!!

1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach jest dobrowolny, a wszelkie praktyki uczestnik wykonuje na własną odpowiedzialność, z wyczuciem do granic komfortu, nigdy nie przekraczając granicy bólu.

2. Uczestnik jest świadomy, że nie powinien wykonywać ćwiczeń, jeśli posiada informację o ewentualnych przeciwskazaniach zdrowotnych, gdyż wykonywanie niektórych ćwiczeń może spowodować uszczerbek na zdrowiu. 

Wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje należy zgłaszać przed zajęciami.

3. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników.

Uczestnik oświadcza, że ma świadomość rodzaju i charakteru praktyk z prowadzącą, w związku z tym zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań, które mogą spowodować narażenie na niebezpieczeństwo siebie i uczestników.

4. Zabrania się spożywania jakichkolwiek używek: picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania roślin mocy, środków psychogennych przed, po oraz w tracie praktyk.

5. Płatności za praktyki należy dokonać przed rozpoczęciem zajęć, nie w trakcie lub po odbytych już zajęciach.

W przypadku jogi dla dzieci płatności należy dokonać zawsze na początku miesiąca. Opłata jest stała, nie ma możliwości odrobienia praktyk, ani zwrotu pieniądzy w żadnym wypadku, również gdy w danym dniu wypada święto państwowe.

Karnet miesięczny- imienny jest gwarancją rezerwującą miejsce na zajęciach. Można go wykupić na 4 lub 8 wejść w dowolnym dniu danego miesiąca, ważny jest przez 30dni.

Karnet jest przedłużany tylko i wyłącznie z powodu nieobeności prowadzącej.

Niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi pieniędzy.

6. Obowiązują zapisy. W przypadku rezygnacji czy odwołania swojego uczestnictwa w zajęciach obowiązuje 24 godzinne powiadomienie.
Zajęcia nie odwołane z 24 godzinnym wyprzedzeniem uznaje się jako odbyte i obowiązuje za nie pełna płatność odciągnięta z karnetu.

Polityka Prywatności

7. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, na które należy przyjść minimum 5 minut przed rozpoczęciem.


Uczestnik ma świadomość, że każde zajęcia stanowią całość, a spóźnienie powoduje zakłocenie energii, atmosfery i spokoju niezbędnego do wykonywania głębokich praktyk rozwojowo-duchowych.


Spóźnienie może spowodować wyproszenie z sali bez zezwolenia na kontynuację w dalszych praktykach oraz bez zwrotu kosztów.

Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać, ani nie wychodzić przed zakończeniem zajęć, chyba, że zaistniałe okoliczności spowodują konieczność opuszczenia sali.


8. Uczestnik Uczestnik podczas zajęć obowiązuje zakaz pomagania innym uczestnikom w wykonywanych ćwiczeniach, doradzania, terapeutyzowania, czy dotykania bez zgody drugiego człowieka.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku na sali i sprzątaniu po sobie.

10. Zabrania się czynienia komentarzy dotyczących wyglądu, wieku, płci, orientacji, wyznania, statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy narodowości w stosunku do pozostałych uczestników, także używania wulgaryzmów.

W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu uczestnik zostanie wyproszony z zajęć bez możliwości uczestnictwa w następnych praktykach oraz bez możliwości zwrotu opłat.

11. Uczestnik zobowiązuje się przed wejściem na salę bezwzględnie wyłączyć telefon komórkowy (najlepiej na tryb samolotowy).

12. Podczas trwania zajęć mogą zostać wykonywane zdjęcia lub nagrania video tylko i wyłącznie przez prowadzącą lub wyznaczonego asystenta.Uczestnik wyraża zgodę na użyczenie wizerunku i ma świadomość, iż zdjęcia mogą zostać użyte w mediach społecznościowych w celach motywujących oraz promujących rozwój osobisty oraz zdrowy, świadomy styl życia.

W przypadku nie zastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu uczestnik oświadcza, że ma świadomość, iż może zostać wyproszony przez prowadzącą z zajęć bez możliwość dalszego uczestnictwa oraz bez zwrotu dokonanych opłat, na co wyraża zgodę !!

Jeśli masz wątpliwości, pytania, napisz do mnie
lub umów się na wstępną 15-minutową konsultację.

Jeśli masz wątpliwości, pytania, napisz do mnie
lub umów się na wstępną 15-minutową konsultację.