asia@pasya.pl | +48 796 092 103

Yoga

Moją intencją jest powrót do korzeni Jogi: zasad moralnych i etycznych, do technik oddechowych, medytacji, uważności, do wibracji dźwięku mantr oraz głębokiej relaksacji.

Na najbardziej praktycznym poziomie joga jest procesem coraz większej świadomości tego, kim jesteśmy. Techniki jogi ułatwiają znalezienie równowagi i osiągnięcie zdrowia oraz rozwijają nasz uśpiony potencjał.

Joga pozwala nam być bardziej świadomymi siebie i czuć się całością. Ta ścieżka jest procesem samopoznania, samorealizacji, prowadzi nas świadomie do nawiązania kontaktu ze sobą i z życiem. Nie ma dogmatu, ani systemu wierzeń z nią związanych.

 

Moja Ścieżka Jogi

Jogę praktykowałam głównie poza granicami Polski z takimi mistrzami jak:
 Andrea Kwiatkowski (Międzynarodowa Nauczycielka – Senior Jivamukti Yoga) oraz Andy Nathan z Wielkiej Brytanii, Hakhan Aydın Dokuzoglu z Turcji, Alonso Aguilera z Chile, Ram Das z Hiszpanii, oraz ATMA Guruji z Indii.

Zdobyłam Międzynarodowy Dyplom 200h w Hinduskim Ashramie na Majorce (Teacher Training Green Yoga International) akredytowany przez Yoga Alliance USA & UK. Miałam ogromne szczęście, by studiować klasyczną Shivananda jogę, współczesną Vinyasę oraz zgłębiać chińską filozofię Tao na ścieżce Yin jogi.

Mieszkając na Wyspach Brytyjskich praktykowałam głównie Jivamukti oraz jogę powięziową Yin, ale testowałam także inne style. Uczestniczyłam w Satsangach oraz Kirtanach. Zrobiłam kurs instruktora Aerial Yoga i odbyłam kilka szkoleń jogi dla dzieci.
Preferuję klasyczne oraz łagodne formy jogi, takie jak Hatha i Yin, oparte na tradycjach, mantrach, świadomym oddechu, zatrzymaniu, odczuwaniu siebie, swojego ciała i pracy z emocjami.

Słowo Yoga pochodzi od rdzenia czasownika “yug”- który oznacza scalać, jednać, ujarzmić.
To sztuka stawania się człowiekiem, łączenie, a nie rozdzielenie. Na macie poznajesz siebie.
Na początku myślimy o połączeniu ciała, duszy i umysłu w sobie jako jednostce, z czasem zaczynamy rozumieć, że chodzi o coś więcej, że jesteśmy cząstką większej całości. Ta magiczna ścieżka odkrywa przed nami związki ciała z naszymi emocjami i myślami, które stopniowo rozpuszczamy, uwalniamy z ciała i umysłu, poszerzając samoświadomość, dążąc do samorealizacji, zgłębiając tajemnicę życia i uniwersalne prawa Wszechświata. Joga opiera się na założeniu i obietnicy, że istnieje większe, pełniejsze życie, do którego wszyscy należymy. Poprzez szczerze oddaną i konsekwentną praktykę każdy może osiągnąć spokój, szczęście i wolność.
To doświadczenie przynależności, powrotu do domu, pojednania.

„Joga to osadzenie umysłu w ciszy. Kiedy umysł jest spokojny, osadzeni jesteśmy w swej zasadniczej naturze, którą stanowi nieograniczona Świadomość. ” – Donna Farhi

Fascynuje mnie także joga dźwięku – ścieżka Naada Yoga oraz Bhakti. Studiuję obecnie w Akademii Naada Yoga Vidyalaya u Stefano Manfrina (włoskiego mnicha z ashramu z Indii), gdzie zgłębiam ten niesamowity indyjski systemem metafizyczny, który traktowany jest zarówno jako system filozoficzny, uzdrawiania i jako forma jogi. Głęboko wierzę w moc uzdrawiania wibracją dźwięku, w szczególności wibracją własnego głosu.

Czego możesz spodziewać się na moich zajęciach jogi?

Opis praktyk

YIN – to joga spokojna, medytacyjna oparta na Chińskiej Filozofii Tao, skupiająca się na powięzi, więzadłach, ścięgnach oraz tkance łącznej, pracy z kobiecą energią yin, odpuszczaniem, emocjami, akceptacją, świadomym oddechem. Uspakaja umysł, relaksuje ciało, to intymne spotkanie z samym sobą. 

HATHA – klasyczna joga wywodząca się z Indii, oparta na balansie: działaniu i zatrzymaniu, przepływie prany w asanach, mówi o równowadze męskiej i żeńskiej energii. Wzmacnia ciało i ducha, zawiera pozycje dynamiczne (powitania słońca) oraz statyczne, w których masz szansę się zatrzymać się w sobie. 

YOGA NIDRA – to starożytna technika relaksacyjna oraz medytacyjna oparta na śnie.

Yoga w sanskrycie oznacza “jedność”, a Nidra “sen” – świadomość, która przenika wszystkie stany, od czuwania do snu. W jodze tej wchodzisz w stan snu, ale zachowujesz świadomość, pozostając w stanie głębokiego odprężenia. Wycofujesz się ze świata zewnętrznego jednocześnie poszerzając samoświadomość. Zaczynasz odczuwać różne części ciała, doświadczać poczucia relaksu, otwarcia oraz uwolnienia z ograniczających Cię wzorców emocjonalnych i mentalnych.
Specjalista od snu, Dr Rubin Naiman, podkreśla:

“Odpoczynek jest uniwersalnym i kluczowym elementem praktycznie wszystkich metod leczenia. Filozofia Buddyjska uczy, że depresja wynika z nadmiernej aktywności, która nie jest właściwie zrównoważona odpoczynkiem. “

 

Moje grupy otwarte są dla każdego!

Nie ma podziałów na początkujących czy zaawansowanych, to sztuczny podział, z którym spotkałam się jedynie w Polsce. Zaawansowania czego?

Na Hatha jogę zapraszam dorosłych, ale także dzieci powyżej 10 roku życia, które wyrażają chęć i gotowość do praktyki jogi. Cieszy mnie ogromnie, kiedy praktykują całe rodziny, łączą się różne pokolenia, to jest właśnie Yoga = Połączenie, Jedność.

Dla młodszych dzieci (5-10 lat) oferuję Kreatywną Jogę łączącą elementy klasycznej hatha jogi, muzykoterapii oraz arteterapii.

Każdą praktykę zaczynamy od zatrzymania, świadomego oddechu, mindfulness, zaśpiewania mantry, zanurzenia się w dźwiękach Indyjskiego harmonium, intencji, pranayamy, dopiero później przechodzimy do asan, kończąc na relaksacji i medytacji. Jeśli szukasz praktyki bardziej sportowej, wyczynowej, skupiającej się na aspektach czysto fizycznych, powykręcanych pozycjach akrobatycznych to znajdź innego nauczyciela, a raczej instruktora fitnessu ;)

Ja zapraszam Cię w podróż w głąb siebie, odkrywania, doświadczania, poszerzania samoświadomości, miękkości, bo Yoga to taniec życia, przepływ, flow, oddech… to ścieżka samopoznania.

 

UWAGA !!!

Zanim zapiszesz się na moje praktyki zapoznaj się z regulaminem !!!

 

REGULAMIN

Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i do jego bezwzględnego przestrzegania !!!

1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach jest dobrowolny, a wszelkie praktyki uczestnik wykonuje na własną odpowiedzialność, z wyczuciem do granic komfortu, nigdy nie przekraczając granicy bólu.


2. Uczestnik jest świadomy, że nie powinien wykonywać ćwiczeń, jeśli posiada informację o ewentualnych przeciwskazaniach zdrowotnych, gdyż wykonywanie niektórych ćwiczeń może spowodować uszczerbek na zdrowiu. 


3. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników.

4. Uczestnik oświadcza, że ma świadomość rodzaju i charakteru praktyk z prowadzącą, w związku z tym zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań, które mogą spowodować narażenie na niebezpieczeństwo siebie i uczestników.5. Zabrania się spożywania jakichkolwiek używek: picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania roślin mocy, środków psychogennych przed, po oraz w tracie praktyk.


6. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, na które należy przyjść minimum 5 minut przed rozpoczęciem.


Uczestnik ma świadomość, że każde zajęcia stanowią całość, a spóźnienie powoduje zakłocenie energii, atmosfery i spokoju niezbędnego do wykonywania głębokich praktyk rozwojowo-duchowych.


Spóźnienie może spowodować wyproszenie z sali bez zezwolenia na kontynuację w dalszych praktykach oraz bez zwrotu kosztów.

Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać, ani nie wychodzić przed zakończeniem zajęć, chyba, że zaistniałe okoliczności spowodują konieczność opuszczenia sali.


7. Uczestnik podczas zajęć obowiązuje zakaz pomagania innym uczestnikom w wykonywanych ćwiczeniach, doradzania, terapeutyzowania, czy dotykania bez zgody drugiego człowieka.


8. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku na sali i sprzątaniu po sobie.


9. Zabrania się czynienia komentarzy dotyczących wyglądu, wieku, płci, orientacji, wyznania, statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy narodowości w stosunku do pozostałych uczestników, także używania wulgaryzmów.W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu uczestnik zostanie wyproszony z zajęć bez możliwości uczestnictwa w następnych praktykach oraz bez możliwości zwrotu opłat.

10. Uczestnik zobowiązuje się przed wejściem na salę bezwzględnie wyłączyć telefon komórkowy (najlepiej na tryb samolotowy).

11. Podczas trwania zajęć mogą zostać wykonywane zdjęcia lub nagrania video tylko i wyłącznie przez prowadzącą lub wyznaczonego asystenta.Uczestnik wyraża zgodę na użyczenie wizerunku i ma świadomość, iż zdjęcia mogą zostać użyte w mediach społecznościowych w celach motywujących oraz promujących rozwój osobisty oraz zdrowy, świadomy styl życia.
W przypadku nie zastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu uczestnik oświadcza, że ma świadomość, iż może zostać wyproszony przez prowadzącą z zajęć bez możliwość dalszego uczestnictwa oraz bez zwrotu dokonanych opłat, na co wyraża zgodę !!!


Praktyka Oddechowa

Godzinna praktyka oddechowa na wzmocnienie odporności, podniesienie sił witalnych połączona z wizualizacją, pracą energetyczną i medytacją.

Zainspirowana metodą Wima Hofa – Icemana, człowieka lodu, która polega na chwilowym wprowadzaniu się w stan kontrolowanej hiperwentylacji. Metoda ma na celu połączenie się ze swoją wewnętrzną mocą – podniesienie odporności na choroby, połączenie umysłu i ciała, a także odblokowanie energii płynącej w ciele.

Praktyka ta pomaga gromadzić w ciele więcej tlenu. Dzięki temu nasz organizm staje się bardziej zasadowy i poziom pH się harmonizuje. Odpowiedni poziom pH ma ogromny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Dzięki głębokim oddechom poprawia się też przepływ krwi i każda komórka zostaje dotleniona.

Przez praktykowanie ćwiczeń oddechowych, wyzwalasz więcej energii, stymulując swój układ nerwowy oraz zmieniając jego domyślne fizjologiczne reakcje. Taka praktyka w konsekwencji prowadzi do większej odporności na umysłowy i fizjologiczny stres. To wszystko prowadzi do większego poczucia kontroli w swoim życiu.

Koszt - zajęcia stacjonarne

Pojedyncze Zajęcia

40
 • zajęcia stacjonarne
 • kameralne grupy

Karnet 4 spotkań

150
 • zajęcia stacjonarne
 • kameralne grupy

Karnet 8 spotkań

230
 • zajęcia stacjonarne
 • kameralne grupy

Koszt - zajęcia online

Karnet 4 spotkań online

100
 • zajęcia online w zamkniętej grupie facebookowej
 • Yoga i/lub Praktyka Oddechowa
 • 4 spotkania w wybrane dni do wykorzystania w ciągu 4 tygodni od zakupu

Karnet 2x tydzień spotkań online

170
 • zajęcia online w zamkniętej grupie facebookowej
 • Yoga i/lub Praktyka Oddechowa
 • 8 spotkań w wybrane dni do wykorzystania w ciągu 4 tygodni od zakupu

Karnet OPEN

250
 • zajęcia online w zamkniętej grupie facebookowej
 • Yoga i/lub Praktyka Oddechowa
 • dowolna ilość spotkań do wykorzystania w ciągu 4 tygodni od dnia zakupu

Zajęcia online odbywają się w zamkniętej grupie na Facebooku.

Można dołączyć w każdym momencie

Płatność na początku miesiąca: YOGA PASYA >>

Grafik zajęć:

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

YIN YOGA Online
Godz. 19:00
75 min
Online

ŚRODA

YIN YOGA
Godz. 19:30
90 min
KLUB KOS
Orunia Górna

CZWARTEK

HATHA YOGA
Godz. 19:00
90 min
Klub KOS
Orunia Górna

PIĄTEK

YOGA NIDRA
zajęcia 1 raz w miesiącu
Godz 19:00
90 min
Klub KOS

SOBOTA

NIEDZIELA

PRAKTYKA ODDECHOWA
Godz. 19:00
60 min
Online

Grafik zajęć:

PONIEDZIAŁEK

HATHA YOGA
Godz. 18:30
75 min
Online

WTOREK

YIN YOGA Online
Godz. 19:00
75 min
Online

ŚRODA

YIN YOGA
Godz. 19:30
90 min
KLUB KOS
Orunia Górna

CZWARTEK

HATHA YOGA
Godz. 19:00
90 min
Klub KOS
Orunia Górna

NIEDZIELA

PRAKTYKA ODDECHOWA
Godz. 19:00
60 min
Online

Jeśli masz wątpliwości, pytania, napisz do mnie
lub umów się na wstępną 15-minutową konsultację.

Jeśli masz wątpliwości, pytania, napisz do mnie
lub umów się na wstępną 15-minutową konsultację.

Kim jestem?

Jestem przewodniczką, która inspiruje, motywuje i wspiera w tym jedynym i niepowtarzalnym procesie transformacji, nakierowując jak wrócić do domu, jak znaleźć się w jego wnętrzu.

Poprzez sztukę, oddech, czucie siebie i kontemplację wewnętrznej mądrości w danej chwili odnajdziesz drogę do siebie, do swojego serca. Tam jest połączenie ze źródłem naszego istnienia, którego cząstką jesteśmy, tam są wszystkie odpowiedzi.

Zapewniam bezpieczną przestrzeń, pełną zaufania, miłości i wzajemnej akceptacji.

Pokazuję narzędzia, zachęcam do działania, wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje życie, wykonanie wewnętrznej pracy krok po kroku.

Podchodzę bardzo indywidualnie do swoich klientek, bo każda historia jest inna, wyjątkowa.

Kim jestem?

Jestem przewodniczką, która inspiruje, motywuje i wspiera w tym jedynym i niepowtarzalnym procesie transformacji, nakierowując jak wrócić do domu, jak znaleźć się w jego wnętrzu.

Poprzez sztukę, oddech, czucie siebie i kontemplację wewnętrznej mądrości w danej chwili odnajdziesz drogę do siebie, do swojego serca. Tam jest połączenie ze źródłem naszego istnienia, którego cząstką jesteśmy, tam są wszystkie odpowiedzi.

Zapewniam bezpieczną przestrzeń, pełną zaufania, miłości i wzajemnej akceptacji.

Pokazuję narzędzia, zachęcam do działania, wzięcia odpowiedzialności za siebie i swoje życie, wykonanie wewnętrznej pracy krok po kroku.

Podchodzę bardzo indywidualnie do swoich klientek, bo każda historia jest inna, wyjątkowa.