asia@pasya.pl | +48 796 092 103

asia@pasya.pl | +48 796 092 103

RETREAT - warsztaty wyjazdowe

Kilka razy w roku organizuję transformujące warsztaty wyjazdowe, tzw Retreaty, w których łączymy odpoczynek z głęboką pracą wewnętrzną.

Zapraszam Cię do tej niezwykłej przygody, do odkrywania siebie, uzdrawiania ciała i ducha, poszerzania samoświadomości poprzez jogę, świadomy oddech, praktykę mindfulness, medytację, taniec czakr, wibrację dźwięku, obcowanie z naturą, wegetariańskie jedzenie, integrację z grupą oraz bycie ze sobą !!!

Warsztaty zawierają w sobie elementy rozwoju osobistego, duchowego oraz terapeutycznego.

 RETREAT opiera się na takich praktykach jak:

  • Yoga powięziowa Yin
  • Yoga Integralna
  • Klasyczna Hatha
  • Nidra – joga snu
  • Naada Yoga – joga dźwięku
  • Praktyka uważności
  • Pranayama
  • Mantra
  • Chakra Dancing
  • Arteterapia
  • Muzykoterapia
  • Aromaterapia
  • Ajurweda
  • Masaż
  • Relaksacja
  • Terapeutyczna pracy w kręgu
   
 
RETREAT ma za zadanie pomóc Tobie zatrzymać się w tu i teraz, zajrzeć do swojego wnętrza, poczuć swoje emocje, wyłączyć na chwilę umysł i popracować z przestrzeni serca, miłości i akceptacji, uwolnić się od napięcia, stresu i lęku, powrócić do domu, do siebie.

Kiedy jesteś bliżej siebie, swojej prawdy opadają wszystkie maski. W sercu łączysz się ze źródłem boskości, którego cząstką jesteśmy. Czujesz jedność z całym Wszechświatem i zaczynasz doświadczać życia w szczęściu, miłości, spokoju i obfitości.

Retreat otwarty jest dla ludzi, którzy poszukują wewnętrznej ciszy, swojej prawdy, przede wszystkim siebie, są zainteresowani samorozwojem, ścieżką samopoznania, pragną pozytywnych zmian w życiu. Nie wymaga żadnego doświadczenia jogowego, medytacyjnego, czy sprawności fizycznej !!!

Zapraszam każdego, kto czuje wewnętrzne wołanie do zmian, poszukuje drogi do siebie !!!

Potraktuj wyjazd poważnie jako detoks dla ciała, duszy i umysłu !!!

Na czas pobytu zrezygnuj z jakichkolwiek używek: papierosów, alkoholu, roślin mocy czy leków psychotropowych, a także spożywania mięsa.

Przygotuj się na wewnętrzną pracę, intensywne praktyki 3 razy dziennie !!!

To będzie niezwykły czas, ukazujący Twoje cienie, ale i blaski.
Zależy mi byś była w pełni świadoma co się dzieje z twoim ciałem i umysłem.

Jeśli musisz brać stałe leki antydepresyjne napisz do mnie na priv, nie powinny być przeciwwskazaniem, ale mogą wpływać na twoje praktyki.

Ta podróż jest ścieżką do wolności.
Wolności od siebie samego, po to by stać się sobą i powrócić do domu, być bliżej siebie !!!

Zanim zapiszesz się na wyjazd zapoznaj się z REGULAMINEM !!!

 

Wybieram Retreat 2024 dla Siebie

Wiosenny Retreat

"Uzdrów się Miłością"
Wiosenny Retreat nad morzem w Stegnie Ośrodek Wypoczynkowy 'KRAKUS'

Marzec 2025

WAKACJE

"Wakacje z Jogą i Ajurwedą"
Retreat na Kaszubach
w Żurawim Młynie

2.07 – 7.07.2024

Jesienny Retreat

"Transformujący Weekend"
Jesienny Retreat nad morzem w Stegnie Ośrodek Wypoczynkowy 'KRAKUS'

22-24.11.2024

Zapisy i Regulamin

REGULAMIN
Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i do jego bezwzględnego przestrzegania !!!

1. Uczestnik oświadcza, że jest świadomy, iż udział w zajęciach jest dobrowolny, a wszelkie praktyki uczestnik wykonuje na własną odpowiedzialność, z wyczuciem do granic komfortu, nigdy nie przekraczając granicy bólu.

2. Uczestnik jest świadomy, że nie powinien wykonywać ćwiczeń, jeśli posiada informację o ewentualnych przeciwskazaniach zdrowotnych, gdyż wykonywanie niektórych praktyk może spowodować uszczerbek na zdrowiu.

2. W przypadku warsztatów wyjazdowych uczestnik zobowiązuje się do uczestnictwa we wszystkich zajęciach. Nie ma możliwości wyboru praktyk. 
Retreaty mają głównie charakter rozwojowo-terapeutyczny, nie tylko integracyjno-rekreacyjny !!!
W szczególnych przypadkach np zdrowotnych, uczestnik będzie zwolniony z praktyk po wsześniejszej konsultacji z prowadzącą.

3. Uczestnik zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo własne i innych uczestników.

4. Uczestnik oświadcza, że ma świadomość rodzaju i characteru praktyk z prowadzącą, w związku z tym zobowiązuje się do powstrzymania od jakichkolwiek działań, które mogą spowodować narażenie na niebezpieczeństwo siebie i uczestników.

Zabrania się spożywania jakichkolwiek używek: picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania roślin mocy, środków psychogennych przed, po oraz w tracie praktyk.
W trakcie warsztatów wyjazdowych nie spożywamy mięsa.

5. W wyjeździe mogą brać udział osoby:
– zdrowe, bez przeciwskazań lekarskich
– które ukończyły 16 rok życia za zgodą pisemną opiekunów

6. Pierszeństwo do zapisów mają osoby regularnie praktykujące jogę, oddech i medytację z prowadzącą oraz osoby, które brały udział w poprzednich wyjazdach.
Osoby towarzyszące, będę brane pod uwagę tylko w przypadku wolnych miejsc !!!

7. Uczestnik zobowiązuje się do punktualnego stawiennictwa na zajęcia, na które należy przyjść minimum 5 minut przed rozpoczęciem.
Uczestnik ma świadomość, że każde zajęcia stanowią całość, a spóźnienie powoduje zakłocenie energii, atmosfery i spokoju niezbędnego do wykonywania głębokich praktyk rozwojowo-duchowych.

Uczestnik zobowiązuje się nie spóźniać, ani nie wychodzić przed zakończeniem zajęć, chyba, że zaistniałe okoliczności spowodują konieczność opuszczenia sali.

8. Uczestnik podczas zajęć obowiązuje zakaz pomagania innym uczestnikom w wykonywanych ćwiczeniach, doradzania, terapeutyzowania, czy dotykania bez zgody drugiego człowieka.

9. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania porządku na sali i sprzątaniu po sobie.

10. Zabrania się czynienia komentarzy dotyczących wyglądu, wieku, płci, orientacji, wyznania, statusu społecznego, wykonywanego zawodu czy narodowości w stosunku do pozostałych uczestników, także używania wulgaryzmów.

11. Uczestnik zobowiązuje się przed wejściem na salę bezwzględnie wyłączyć telefon komórkowy (najlepiej na tryb samolotowy), podczas warsztatów wyjazdowych nie wnosimy telefonów na salę.

12. Podczas trwania zajęć mogą zostać wykonywane zdjęcia lub nagrania video tylko i wyłącznie przez prowadzącą lub wyznaczonego asystenta.

Uczestnik wyraża zgodę na użyczenie wizerunku i ma świadomość, iż zdjęcia mogą zostać użyte w mediach społecznościowych w celach motywujących oraz promujących rozwój osobisty oraz zdrowy, świadomy styl życia.

W przypadku nie zastosowania się do postanowień niniejszego regulaminu uczestnik oświadcza, że ma świadomość, iż może zostać wyproszony przez prowadzącą z zajęć bez możliwość dalszego uczestnictwa oraz bez zwrotu dokonanych opłat, na co wyraża zgodę !!!ZAPISY przez Formularz Zgłoszeniowy

Wiosenny Retreat

"Uzdrów się Miłością"
Wiosenny Retreat nad morzem Ośrodek Wypoczynkowy 'KRAKUS'

Marzec 2025

Wakacje

"Wakacje z Jogą i Ajurwedą"
Retreat na Kaszubach w Żurawim Młynie

2.07 – 7.07.2024

Jesienny Retreat

"Transformujący Weekend"
Jesienny Retreat nad morzem w Ośrodek Wypoczynkowy 'KRAKUS'

22-24.11.2024